Inilah Firman Tuhan Bapa Dalam Perjanjian Akhir Alquran

“Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?”. Isa menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib” (QS: Al-Maidah Ayat: 116).
“Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya yaitu: “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu”, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. (QS: Al-Maidah Ayat: 117) ”
“Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS: Al-Maidah Ayat: 118)”
Subhanallah.. Maha Suci Allah dari apa yang mereka syirikkan / prasangkakan (Trinitas).. semoga hidayah petunjuk Illahi turun di atas pundak mereka (nonmuslim).. Amin ….

0 Response to "Inilah Firman Tuhan Bapa Dalam Perjanjian Akhir Alquran"

Post a Comment

wdcfawqafwef